top of page

A local start,
a global reach

Untitled design (3).png

At English ConnectEd, we have over 20 years of experience working with children in both home and school settings. We have 10 years of experience implementing virtual programs, providing direct therapy to students, offering educational expertise and providing administrative support to schools.

Our philosophy of teaching about global culture, problem solving skills and critical thinking gives our students a cutting edge in the competitive global market.

 "Образованието е разпалване на пламък, а не пълнене на съд."  

Сократ

Our Mission

Нашата мисия

Ние предлагаме изцяло ново ниво на изучаване на английски език на ученици от всички възрасти. За да създадем критични мислители, компетентни в разсъжденията и мултикултурните социални взаимодействия, ние се фокусираме върху общуването чрез говорене, четене и писане.

Нашите ученици се научават как да се представят с увереност както устно, така и чрез писмено  комуникация, което им дава конкурентно предимство за тяхното бъдеще.

Нашите класове са онлайн с опитни езикови специалисти.

Father and daughter at computer

Нашата разлика

В English ConnectEd вярваме, че обучението трябва да бъде достъпно, приобщаващо и ангажиращо.  Мотивирането на учениците да използват креативност, критично мислене и комуникационни умения е наш основен приоритет.  Чрез класове в малки групи ние даваме на учениците възможност да научат и развият своите английски умения чрез взаимодействие с учители и връстници. 

Присъединете се към нас, за да научите или преподавате

bottom of page