top of page

Acerca de

Geography Lesson

Globally 
ConnectEd

Nurture a global perspective where we can learn from each other and build friendships around the world.  

Станете глобален посланик!

    Globally ConnectEd е отворен прозорец към света, който събира деца от цял свят, за да споделят, да си сътрудничат, да изследват, да играят и да се учат. Всяка седмица нашите глобални посланици пътуват през границите чрез нашата онлайн интерактивна платформа.  Нашите опитни лидери на групи са инвестирани в насочването на децата да приемат нашите прилики и да оценят нашите различия.   
 

Деца от цял свят! 

Студентите, участващи в нашата онлайн програма, идват от страни и региони по целия свят и всеки от тях има страхотна, уникална перспектива за споделяне. 

Разширяване на светогледа!

Децата в нашата програма разширяват кръгозора си, увеличават знанията си и разширяват своя мироглед. 

Отворено за деца на възраст 6-15 години! 

До 6 участника/група

Седмични 40-минутни сесии

Участниците, групирани по възраст

Нека изследваме заедно.

Свържете се с нас по-долу, ако искате да научите повече за посланическите групи на Globally ConnectEd. 

Благодаря ти!
bottom of page